GynObs Fysioterapi

GynObs Fysioterapi

Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk fysioterapi

En GynObs fysioterapeut er specialuddannet indenfor urologi, gynækologi og obstetrik. En GynObs fysioterapeut har et dybdegående kendskab til bækkenbundens anatomi og funktion, og kan udføre indvendig undersøgelse og behandling af bækkenbunden.

En GynObs fysioterapeut tilbyder træning og øvelser til bækkenbunden, manuel behandling af smerter og andre funktionsproblemer i underlivet og/eller bækkenområdet, afspændingsteknikker, vejledning i toiletvaner, vejledning i hjælpemidler. Det vil altid være et individualiseret forløb tilpasset den enkelte.

Jeg er specialiseret indenfor:

  • Graviditet (smerter, vejledning i træning, bækkenbundstræning, vejledning i hjælpemidler)
  • Inkontinens (udredning, genoptræning og vejledning samt vejledning i hjælpemidler)
  • Efterfødsel (efterfødselstjek, efterfødselsgener, genoptræning efter fødsel vaginalt/kejsetsnit)
  • Smerter (vulvodyni, endometriose, menstruationssmerter, irriteret tyktarm, smerter ved samleje, smerter i underliv og bækken, smerter ved vandladning mm.)
  • Nedsynkning af underlivsorganer (genoptræning og vejledning i hjælpemidler)
  • Rectus diastase
  • Arvæv/adhærencer (arvævsbehandling og vejledning i selvbehandling og øvelser)
  • Kejsersnit (arvævsbehandling, manuel behandling og genoptræning)
  • Forstoppelse og tømningsbesvær (manuel behandling og vejledning i hjælpemidler og øvelser)

UNDERSØGELSE OG BEHANDLING

Efter en grundig indledende samtale informeres patienter om bækkenbundens anatomi og funktion inden undersøgelsen. Patienter skal give sit mundtlige samtykke til undersøgelse.

Patienter undersøges vaginal og/eller analt, hvis dette vurderes relevant for udredning og planlægning af videre forløb.

Undersøgelsen er en blid og rolig undersøgelse og vurdering af bækkenbunden. Formålet med den indvendige undersøgelse er, at vurdere den generelle knibefunktion, muskelstyrke og udholdenhed, evnen til afspænding af bækkenbunden, muskeltonus, smerter, koordination samt vurdering af arvæv og eventuelle skader på muskulaturen.Den indvendige undersøgelse foretages, kun hvis det er relevant og du har mod på det.

Efter samtale og undersøgelse tilrettelægges et forløb tilpasset den enkeltes behov. Der vil udover manuel behandling blive vejledt i øvelser, selvbehandling, hjælpemidler og undervisning i den enkeltes problemstilling.

Jeg er medlem af Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi (DUGOF).

Derudover samarbejder jeg med læger og gynækologer i nærområdet.

Malene Månsson –  GynObs fysioterapeut