Osteopati

Osteopati

Den første konsultation vil bestå af en fyldestgørende samtale, hvor dine symptomer vil blive belyst og en mulig årsag afdækkes.
Herefter vil der være en grundig undersøgelse af hele din krop – dvs. bevægeapparat, organsystem og nervesystem. På baggrund af samtale og undersøgelse er det mulig at kortlægge årsagen til dine symptomer.

Selve behandlingen vil bestå af manuelle teknikker som ledmanipulation, ledmobilisering, stræk/udspænding. Derudover bruges mobiliserende teknikker omkring bindevævet af organer samt kranielle teknikker..

Du vil som patient ofte opleve at behandlingen starter et helt andet sted, end der hvor du har dine symptomer. Dette skyldes netop at en osteopat ønsker at behandle årsagen frem for symptomerne.

Hvad er osteopati?

Osteopati er en medicinsk videnskab, som er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi, fysiologi, embryologi, biomekanik og sygdomslære.
Osteopati søger at genskabe menneskets korrekte funktion. Funktionen af bevægeapparatet, organsystemet og nervesystem genoprettes ved hjælp af manuel behandling.
Osteopati kaldes også manuel medicin, fordi en osteopat ved at bruge af manuelle teknikker stiller diagnose, lindrer smerter og fjerner de blokeringer, der generer kroppen og nedsætter kroppens bevægelighed og udfoldelsesmulighed.

Osteopatiske principper
– Kroppen er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
– Kroppen kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.
– Kroppens struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

Supplerende behandling:
Hvis det er nødvendigt suppleres den manuelle behandling med
– Stresshåndtering
– Livsstilsændring
– Øvelsesterapi